Kompetencer   Konceptudvikling   Webpromotion   Profil   Hosting   Bureausamarbejde   Referencer   Kontakt  
Kundeadgang
 
Til myndigheder
Generelle betingelser
 
Løsninger til myndigheder
Unlimited har ved mund til øre metoden fået stadig flere og større opgaver fra amter, kommuner og andre myndigheder - opgaver, som vi befinder os godt med, og som løses i et struktureret samarbejde.

Når de store løsninger skal klares, er der brug for specialviden. Vi er sparringspartneren med baggrundsviden indenfor markedsføring og med evne for logisk og enkel opbygning af web sites - også hvor indholdet er stort og kompliceret. Hos os finder man således både specialviden og en betydelig teknisk viden. Og så er det erfarne, voksne folk, der er kontaktpersoner, og som skaber løsningerne.

Vi har bl.a. løst opgaver for Viborg Amt, Arbejdsmarkedsstyrelsens AMU-centre, 4 sønderjyske kommuners samarbejde om Det rummelige arbejdsmarked og er på vej med en portal for Ringkøbing Amts 9 VUC-afdelinger.

En anden grund til et velfungerende samarbejde er, at vi har en struktureret arbejdsform, der giver mulighed for den optimale tidsmæssige gennemførelse.